MOBILALKALMAZÁS ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 

A mobilalkalmazás letöltésével és használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a mobilalkalmazás fejlesztőjének és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre. 

A mobil applikáció egy ingyenesen használható mobil applikáció, melynek segítségével a felhasználó bővebb, teljeskör_ információt szerezhet. A mobil applikáció használata során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi szabályok szerint: 

1.     A kezelt adatok

a.     Felhasználó GPS koordinátája

b.     Profil kép

c.     PUSH kategóriákra való feliratkozás

2.     A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek 

A felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai  és egyéb szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá. 

3.      Az adatkezelés időtartama 

A felhasználók által megadott adatokat 1 évig tároljuk. A felhasználó kérése esetén regisztrációját megszüntetjük, a felhasználó személyi adataihoz már nem köthető, azaz beazonosíthatatlan módon megőrizzük. 

4.      Hirdetések 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot az applikáció egyes felületein hirdetések elhelyezésére. 

5.      Szerzői jogok 

Az applikációt, illetve az azon elhelyezett védjegyeket a szellemi alkotásokhoz füzödő jogok védik, azok jogellenes felhasználása (így különösen másolása, rendeltetésellenes és engedély nélküli felhasználása, feltörése, stb.) jogi eljárást vonhat maga után. 

6.      A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. 

7.     Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége 

A felhasználó a regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen adatkezelési szabályzatot. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.